Tel. 050-5200910

Telefoonnummers groepen

Al onze groepen van de dagopvang en de buitenschoolse opvang hebben een rechtstreeks telefoonnummer. Bel gerust als u als ouder iets wilt weten over uw kind. Heeft u vragen aan Ermina of Lilian? Bel dan ons kantoornummer: 050 5200910.

Contact

Eemsgolaan 11
9727 DW Groningen
info@jabadoo-kinderopvang.nl
050-5200910
K.v.K. 02099457
Sitemap

Babygroepen  
Dino 050  5200911
Hoppy 050 5200912
Dreumesgroepen  
Pebbles 050 5200913
Bambam 050 5200914
Peutergroepen  
Betty 050 5200915
Barney 050 5200916
Buitenschoolse opvang  
Flintstones          050 5200917
Rubbles

         050 5200917

Privacystatement

Inspectie kinderopvang

De rijksoverheid stelt eisen aan de kinderopvang.  Deze kwaliteitseisen staan beschreven in de wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen. Volgens deze wet moet iedere gemeente toezicht houden op de kwaliteit van kinderopvang.  In ons geval controleert de GGD Groningen ons. Zij voert met regelmaat inspecties uit.  Zij beoordeelt of het kindercentrum aan de gestelde eisen voldoet. De GGD  controleert op de volgende onderwerpen:

De resultaten van de inspectie maakt de GGD bekend aan de gemeente. Rapporten van de inspecties worden openbaar gemaakt. Het laatste rapport van onze buitenschoolse opvang kunt u via onderstaande link inzien.

Inspectierapport GGD - BSO - november 2018

Wij begrijpen als geen ander dat u graag even wilt kennismaken met onze opvang. Wij nemen graag de tijd om te vertellen waar Jabadoo voor staat.

 

Inschrijven
Rondleiding aanvragen

Lees meer

Jabadoo kinderopvang

Inloggen

Jabadoo kinderopvang
Jabadoo kinderopvang
Jabadoo Kinderopvang Groningen