Tel. 050-5200910

Telefoonnummers groepen

Al onze groepen van de dagopvang en de BSO hebben een rechtstreeks telefoonnummer. Bel gerust als u iets wilt weten over uw kind. Heeft u vragen aan Ermina of Lilian? Bel dan ons kantoornummer: 050 5200910.

Contact

Jabadoo Kinderopvang
Eemsgolaan 11
9727 DW Groningen
info@jabadoo-kinderopvang.nl
050-5200910
K.v.K. 02099457
Sitemap
Babygroepen 
Dino050 5200911
Hoppy050 5200912
Dreumesgroepen 
Pebbles050 5200913
Bambam050 5200914
Peutergroepen 
Betty050 5200915
Barney050 5200916
Buitenschoolse opvang 
Flintstones050 5200917
Rubbles050 5200917

 

Privacystatement

Onze werkwijze

Een vertrouwd gevoel en de persoonlijke ontwikkeling van uw kind staan bij ons voorop. Elke groep van Jabadoo kinderopvang werkt volgens het pedagogisch werkplan, dat ontwikkeld is met behulp van het werkplan Basisontwikkeling en het programma Startblokken. De pedagogisch medewerkers handelen ontwikkelingsgericht. Aan de ene kant hebben kinderen een eigen kracht om zich te ontwikkelen en aan de andere kant hebben ze de opvoeder/begeleider nodig die de voorwaarden en omgeving voor het kind vastlegt. De uiteindelijke doelstelling is om kinderen de kans te geven zich te ontwikkelen tot personen die gezond en goed kunnen functioneren in een samenleving. De pedagogisch medewerkers begeleiden de kinderen in hun bezigheden en helpen de kinderen steeds een stap verder in hun ontwikkeling. Dit doen zij door de omgeving uitdagend te maken, de activiteiten aan de belevingswereld van de kinderen aan te passen en door te proberen nieuwsgierigheid bij de kinderen uit te lokken. Kinderen moeten keuzemogelijkheden hebben in hun spel en activiteiten. Zij worden begeleid in het maken van keuzes en zij worden uitgedaagd in hun spel. Van de dagelijkse verzorging van de kinderen zijn de kinderen zelf onderdeel. Initiatieven worden ondersteund, om zo het zelfvertrouwen te ontwikkelen.

Terwijl we bovenstaande toepassen begeleiden we de kinderen met TINK en passen we het positief corrigeren toe. Hieronder kunt u lezen wat dat betekent.

TINK: Taal- en Interactievaardigheden in de kinderopvang

Tink staat voor taal- en interactievaardigheden. De eerste levensjaren van een kind zijn van cruciaal belang om een goede basis voor latere ontwikkeling te leggen. Onderzoek naar de ontwikkeling van het jonge kinderbrein laat zien dat gedurende de eerste jaren allerlei verbindingen in de hersenen worden aangelegd die voorwaardelijk zijn voor een gezonde emotionele, motorische en denkontwikkeling op latere leeftijd. Ook leren we uit onderzoek dat de ontwikkeling van het brein voor een belangrijk deel afhankelijk is van invloeden van buitenaf. Warme, goede interacties met volwassenen die begrijpen wat een kind op welk moment nodig heeft, zijn cruciaal als het gaat om zowel het welbevinden van het kind, als om de gezonde ontwikkeling van jong kinderen.

Interacties komen thuis voor in de gezinssituatie maar zeker ook in de kinderopvang. Daarom scholen wij ons personeel om deze interactievaardigheden actief te gebruiken. De volgende 6 interactievaardigheden zijn van belang:

  1. Sensitief responsiviteit : Gevoelig zijn voor de behoefte van een kind en hier passend op reageren.
  2. Respect voor autonomie: Elk kind als individu zien, eigen oplossingen en ideeën laten inbrengen en dingen zelf doen.
  3. Structureren en grenzen stellen: Duidelijk structuur bieden en grenzen stellen zorgen ervoor dat een kind de kans krijgt om mee te doen en zich zeker te voelen. Consequent zijn en een duidelijk dagritme en rituelen bieden hier houvast.
  4. Praten en uitleggen: Zo veel en zo rijk mogelijk taalaanbod en gelegenheid scheppen om de kinderen te laten praten.
  5. Ontwikkelingsstimulering: Kinderen begeleiden bij het vergroten van vaardigheden en kennis passend bij het ontwikkelingsniveau en de mogelijkheden van het kind.
  6. Begeleiden van interacties: Situaties creëren die positieve interacties tussen kinderen vergroot en vooral positief reageren op positieve interacties tussen kinderen.  

Onze leidsters begeleiden de kinderen met deze interactievaardigheden in het achterhoofd. Zo kunnen de kinderen zelfvertrouwen ontwikkelen en worden ze gestimuleerd taal te leren en te gebruiken. 

Positief Corrigeren

Wanneer kinderen iets doen wat niet mag probeert de pedagogisch medewerker dat te corrigeren door kinderen juist te laten weten welk gedrag ze wel graag wil zien. Dit kan ze doen door het kind op ooghoogte aan te spreken, maar ook is het mogelijk om een kind op kleine afstand een opdracht te geven die uitgevoerd kan worden om zo negatief gedrag om te draaien naar positief gedrag. De pedagogisch medewerker zorgt ervoor dat zoveel mogelijk voorkomen wordt dat de gehele groep merkt dat er negatief gedrag was. Als een kind na een opdracht negatief gedrag omgezet heeft in positief gedrag zal de pedagogisch medewerker het kind vervolgens belonen omdat er gehoor gegeven is aan het gewenste gedrag.

Wij begrijpen als geen ander dat u graag even wilt kennismaken met onze opvang. Wij nemen graag de tijd om te vertellen waar Jabadoo voor staat.

 

Inschrijven
Rondleiding aanvragen

Lees meer

Jabadoo kinderopvang

Inloggen Ouders

brancheorganisatie

Jabadoo Kinderopvang

Beoordeling door klanten: 9,5 / 10 - 70 beoordelingen

Jabadoo Instagram

✓ Specifieke leeftijdsgroepen ✓ Peuterzwemles ✓ Persoonlijk, transparant en betrokken ✓ Heldere communicatie

Jabadoo kinderopvang
Jabadoo kinderopvang
Jabadoo Kinderopvang Groningen