Logo Jabadoo

Kwaliteitszorg

Jabadoo kinderopvang is een geregistreerde kinderopvang. Wij zijn aangesloten bij de Branchevereniging Ondernemers in de Kinderopvang. Om de kwaliteit te waarborgen houden wij ons aan de Wet Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang (Wet IKK) dat landelijk is vastgesteld. Daarnaast worden de regels van de GGD gehanteerd en er wordt veel aandacht besteed aan de (brand)veiligheid en hygiëne binnen het kinderdagverblijf. Naast de pedagogisch medewerkers kunt u bij ons stagiaires tegenkomen.

Kom eens langs en maak kennis met het leukste kinderdagverblijf van Groningen

Wij begrijpen als geen ander dat u graag wilt kennis maken met ons team en ons kinderdagverblijf in Groningen wilt zien. Maak gerust eens een afspraak met ons om rond te kijken bij onze kinderopvang. Tijdens deze afspraak krijgt u van ons een rondleiding en bespreken we waar Jabadoo voor staat. Bent u geïnteresseerd? Vraag dan hieronder een vrijblijvende rondleiding aan.

RONDLEIDING AANVRAGEN arrow

Leerbedrijf Groningen

Erkend leerbedrijf

Wij zijn een erkend leerbedrijf en leiden stagiaires op. De stagiaires draaien mee met de pedagogisch medewerkers en worden in principe als extra kracht ingezet. Meerdere jaars-stagiaires zijn formatief inzetbaar en zouden in kunnen vallen tijdens vakanties en bij ziekte. Zij zullen niet alleen op de groep staan. De pedagogisch medewerkers die volgens de BBL-regeling werken mogen vanaf een bepaalde periode in hun opleiding als pedagogisch medewerker ingezet worden. Zij werken terwijl zij nog in opleiding zijn. Hierbij worden zij altijd begeleid en ondersteund door een gediplomeerde pedagogisch medewerker.

Hele fijne kinderopvang!

Goed georganiseerd, professioneel opgezet in een mooi schoon gebouw met hele betrokken leidsters. Duidelijke en korte lijnen, snel reactie bij vragen. En vooral kind heeft het erg naar zijn zin! Zeker een aanrader en vergeleken met andere kinderdagverblijven een echte topper!

--  Vera, Groningen

Een rustige en liefdevolle omgeving

Jabadoo is een ruim, schoon en gestructureerde opvang. Door de grote ramen is er vol op daglicht en dit geeft een vrij gevoel. De leidsters zijn belangstellend en zorgen met veel liefde voor onze kinderen. Ik laat mijn kinderen met een gerust gevoel achter bij Jabadoo.

--  Marieke, Groningen

Deskunding, vriendelijk en goed afgestemd op de kindjes

Wij zijn zeer tevreden. De leidsters zijn aardig, creatief, betrokken en deskundig. Wij vinden dat er goed op ons kind afgestemd wordt. Zowel in zijn behoeften maar ook in zijn ontwikkelingsfase. We worden goed op de hoogte gehouden d.m.v. van mondelinge terugkoppeling mondeling en de leuke verhaaltjes in het dagboek. Het management is adequaat en we vinden dat er duidelijke visie gehanteerd wordt. De groepen zijn overzichtelijk en ruis met een goede structuur. Onze zoon gaat met veel plezier heen. We hebben Jabadoo aangeraden aan mensen in onze omgeving.

--  Anne, Eelderwolde

 
 
 

Inspecties

De rijksoverheid stelt eisen aan de kinderopvang en buitenschoolse opvang. Deze kwaliteitseisen staan beschreven in de wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen. Volgens deze wet moet iedere gemeente toezicht houden op de kwaliteit van kinderopvang.  In ons geval controleert de GGD Groningen ons. Zij voert met regelmaat inspecties uit. Zij beoordeelt of het kindercentrum aan de gestelde eisen voldoet. De GGD  controleert op de volgende onderwerpen:

De resultaten van de inspectie maakt de GGD bekend aan de gemeente. Rapporten van de inspecties worden openbaar gemaakt. De laatste rapporten van onze kinderdagverblijf en BSO kunt u via onderstaande links inzien.

Inspectierapport GGD - KDV  - juni 2021

Inspectierapport GGD - BSO - juni 2021

Mail: jabadoo@wijzienjou.nl

Klachtenprocedure

Jabadoo kinderopvang is aangesloten bij de geschillencommissie kinderopvang. Het is mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de geschillencommissie kinderopvang. Deze commissie is een onafhankelijk orgaan voor de behandeling van klachten. Het klachtenreglement van deze commissie is op te vragen via www.geschillencommissie.nl.

We stellen het op prijs als ouder(s)/ verzorger(s) met klachten bij de pedagogisch medewerkers of de leidinggevende van Jabadoo kinderopvang komen. We hopen dat een klacht altijd intern behandeld kan worden. De pedagogisch medewerker heeft de plicht om klachten door te spelen naar de vestigingsmanager of de directie. Zo blijven zij op de hoogte van het reilen en zeilen binnen het kinderdagverblijf.

Klachtenprocedure Groningen