Logo Jabadoo

Onze werkwijze

Binnen Jabadoo kinderopvang wordt alles in het werk gesteld om kwalitatief hoogwaardige kinderopvang en BSO te bieden. Een vertrouwd gevoel en de persoonlijke ontwikkeling van uw kind staan bij ons voorop.

De pedagogisch medewerkers

Elke groep heeft een team van vaste pedagogisch medewerkers. Er staan in principe iedere dag 2 pedagogisch medewerkers op de groep. Soms werkt er 1 pedagogisch medewerkster op de groep omdat het aantal kinderen dit toelaat. Op de babygroep kunnen 3 pedagogisch medewerkers op de groep werken. Het kan voorkomen dat u maar 1 pedagogisch medewerker ziet, dit komt omdat de één iets later begint dan dat de deuren van Jabadoo kinderopvang opengaan en de andere pedagogisch medewerker iets eerder naar huis gaat dan dat de deuren van Jabadoo kinderopvang sluiten.

Bij Jabadoo kinderopvang heeft uw kind de hele dag dezelfde pedagogisch medewerkers. Hier is voor gekozen om zoveel mogelijk vaste gezichten voor de kinderen te bieden. Elk kind in de dreumes- en peutergroepen krijgt 3 vaste pedagogisch medewerkers toegewezen. Eén van deze 3 medewerkers is aanwezig tijdens de opvangdag van uw kind. In de babygroep zijn dat 2 vaste gezichten (tenzij er 3 structureel pedagogisch medewerkers op de groep werken, dan krijgen ook baby’s 3 vaste gezichten toegewezen). Tevens krijgt elk kind een mentor toegewezen.

Elke pedagogisch medewerker krijgt jaarlijks scholing en coaching, dit verzorgt onze pedagogische coach die werkzaam is bij Jabadoo kinderopvang.

Pedagogisch uitgangspunt

Kwaliteit betekent de beste opvang voor kinderen, ouders die met een gerust hart hun kind(eren) aan ons toevertrouwen en medewerkers die met plezier naar hun werk gaan. We hebben een heldere visie op de opvoeding en verzorging van kinderen. Dit hebben we verwerkt in een helder pedagogisch beleid. In dit beleid staat uitgebreid omschreven hoe we werken binnen Jabadoo. Op de groepen is het beleid voor ouders in te zien.

Er wordt ontwikkelingsgericht gewerkt en gehandeld met als doelstelling dat het kind zelfvertrouwen krijgt, emotioneel vrij gemaakt wordt en nieuwsgierig wordt naar de wereld om haar/hem heen. Kinderen moeten daarnaast keuzemogelijkheden hebben in hun spel en activiteiten. Zij worden begeleid in het maken van keuzes en zij worden uitgedaagd in hun spel.

Kortom, we willen dat de kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen. Dit alles binnen een dagindeling die structuur biedt aan kinderen, waardoor ze zich veilig voelen.

Oudercontacten

Kinderdagboekje
Elk kind van 0 tot 4 jaar heeft een eigen kinderdagboekje. Dit is een boekwerkje dat u van Jabadoo kinderopvang krijgt en waarin onderdelen van de dag van het kind beschreven worden. Bij kinderen in de babygroep wordt ook de praktische informatie gemeld, zoals de slaaptijden en wat uw kindje gegeten en gedronken heeft. Ouders kunnen bijzonderheden van thuis eveneens in het kinderdagboekje kwijt. Regelmatig zullen er foto’s genomen worden om in te plakken.

Drie keer per jaar zal er een ontwikkelingsformulier ingevuld worden door de mentor van het kindje. Deze wordt bewaard in het kinderdagboekje. Naast de mondelinge overdrachten worden de ouders ook middels deze formulieren geïnformeerd over de ontwikkeling van hun kind.

Overdrachten
Wanneer u uw kind op komt halen, vertelt de pedagogisch medewerker altijd hoe de dag is verlopen. Tijdens de overdracht kunt u ook altijd terecht met vragen over uw kind. Wanneer u uw kind komt brengen naar de dagopvang horen wij andersom ook graag hoe het met uw kind gaat en of er bijzonderheden zijn die wij moeten weten. Naast de uitgebreide overdrachten is er de mogelijkheid om naar aanleiding van het ontwikkelingsformulier een 10-minutengesprek aan te vragen.

Ouderavonden
Eenmaal per jaar is er een ouderavond. Dit kan een groepsouderavond zijn in de groep van uw kind. De pedagogisch medewerkers organiseren deze groepsouderavond. Het kan ook een avond zijn die de leiding van Jabadoo in samenwerking met de oudercommissie organiseert. Er staat dan vaak een kind gerelateerd onderwerp centraal. Deze avonden zijn uitermate geschikt om eens andere ouders te spreken.

Nieuws
Maandelijks wordt er een Jabanieuwtje uitgegeven. Hierin worden belangrijke zaken vermeld betreffende Jabadoo kinderopvang, wetenswaardigheden over de groepen of andere korte berichten.

Meedenken
Bij Jabadoo kinderopvang kunnen ouders meedenken en meepraten over opvangaspecten. Wij hebben bij Jabadoo kinderopvang een oudercommissie welke meerdere keren per jaar met elkaar om tafel gaat. We streven ernaar dat van elke (leeftijds-)groep minimaal 1 ouder lid is van de oudercommissie.

Overgangen
Omdat wij horizontaal werken zullen kinderen bij ons op een gegeven moment over gaan naar een volgende groep. Het juiste moment wordt vooraf met ouders besproken. Rekening houdend met de mogelijkheden van het kind, de wensen van ouders en de mogelijkheden in onze planning zal er een overgangsdatum afgesproken worden. Ongeveer een maand voor de overgangsdatum komt er een briefje in het kinderdagboekje met daarop de informatie over de nieuwe groep, de data waarop er wendagen zijn en wie de mentor in de nieuwe groep wordt. Een kindje gaat dan onder onze leiding in de nieuwe groep kijken. Op het moment dat je als ouder je kindje in de nieuwe groep zult brengen, is je kindje enigszins gewend aan de nieuwe groep.

Kom eens langs en maak kennis met het leukste kinderdagverblijf van Groningen

Wij begrijpen als geen ander dat u graag wilt kennis maken met ons team en ons kinderdagverblijf in Groningen wilt zien. Maak gerust eens een afspraak met ons om rond te kijken bij onze kinderopvang. Tijdens deze afspraak krijgt u van ons een rondleiding en bespreken we waar Jabadoo voor staat. Bent u geïnteresseerd? Vraag dan hieronder een vrijblijvende rondleiding aan.

RONDLEIDING AANVRAGEN arrow

Kinderen spelen in ballenbak

TINK: Taal- en Interactievaardigheden in de kinderopvang

Om voorgaande te bereiken begeleiden de pedagogisch medewerkers de kinderen met behulp van TINK: Taal en interactievaardigheden in de kinderopvang. Het onderstaande wordt door de pedagogisch medewerkers toegepast in de praktijk:

  1. Sensitief responsief zijn; ze heeft oog voor de gevoelens en toestand van het kind, interpreteert zijn/haar signalen, en reageert adequaat en tijdig.
  2. Respect hebben voor de autonomie van het kind; ze geeft de kinderen de kans om dingen zelf te doen en uit te proberen.
  3. Structureren en grenzen stellen; ze maakt haar verwachtingen duidelijk aan de kinderen, en zorgt ervoor dat de kinderen zich aan dat kader houden.
  4. Praten met kinderen en uitleggen; ze stemt haar taal (inhoud, timing) af op het ontwikkelingsniveau van het kind en begeleidt interacties met taal.
  5. Aandacht voor ontwikkelingsstimulering; ze biedt (extra) activiteiten aan die afgestemd zijn op de interesses en vaardigheden van de kinderen.
  6. Begeleiden van interacties tussen kinderen; ze ondersteunt de wijze waarop kinderen met elkaar in interactie gaan.

Onze leidsters begeleiden de kinderen met deze interactievaardigheden in het achterhoofd. Zo kunnen de kinderen zelfvertrouwen ontwikkelen en worden ze gestimuleerd taal te leren en te gebruiken. 

Hele fijne kinderopvang!

Goed georganiseerd, professioneel opgezet in een mooi schoon gebouw met hele betrokken leidsters. Duidelijke en korte lijnen, snel reactie bij vragen. En vooral kind heeft het erg naar zijn zin! Zeker een aanrader en vergeleken met andere kinderdagverblijven een echte topper!

--  Vera, Groningen

Een rustige en liefdevolle omgeving

Jabadoo is een ruim, schoon en gestructureerde opvang. Door de grote ramen is er vol op daglicht en dit geeft een vrij gevoel. De leidsters zijn belangstellend en zorgen met veel liefde voor onze kinderen. Ik laat mijn kinderen met een gerust gevoel achter bij Jabadoo.

--  Marieke, Groningen

Deskunding, vriendelijk en goed afgestemd op de kindjes

Wij zijn zeer tevreden. De leidsters zijn aardig, creatief, betrokken en deskundig. Wij vinden dat er goed op ons kind afgestemd wordt. Zowel in zijn behoeften maar ook in zijn ontwikkelingsfase. We worden goed op de hoogte gehouden d.m.v. van mondelinge terugkoppeling mondeling en de leuke verhaaltjes in het dagboek. Het management is adequaat en we vinden dat er duidelijke visie gehanteerd wordt. De groepen zijn overzichtelijk en ruis met een goede structuur. Onze zoon gaat met veel plezier heen. We hebben Jabadoo aangeraden aan mensen in onze omgeving.

--  Anne, Eelderwolde

 
 
 

Spelen bij Jabadoo

Spel is de belangrijkste activiteit binnen Jabadoo kinderopvang. Kinderen maken kennis met allerlei speelgoed en verschillende materialen, worden uitgedaagd om samen te spelen en een stap verder geholpen in hun spel door de pedagogisch medewerkers.

Tevens wordt er veel gecommuniceerd met de kinderen, gezongen en voorgelezen. Dit vinden kinderen niet alleen leuk, het is ook goed voor hun taalontwikkeling.

Elke periode hebben de groepen een thema waarbinnen gewerkt wordt. Dit thema ligt dicht bij de belevingswereld van de kinderen. Denk maar eens aan een thema kleren of thema baby. Op het thema worden activiteiten aangepast, van knutselactiviteiten tot boekjes, liedjes en speelgoed dat met het thema te maken heeft en er wordt een themahoek ingericht, waarin de kinderen zich kunnen uitleven.

Mail: jabadoo@wijzienjou.nl

Positief Corrigeren

Wanneer kinderen iets doen wat niet mag probeert de pedagogisch medewerker dat te corrigeren door kinderen juist te laten weten welk gedrag ze wel graag wil zien. Dit kan ze doen door het kind op ooghoogte aan te spreken, maar ook is het mogelijk om een kind op kleine afstand een opdracht te geven die uitgevoerd kan worden om zo negatief gedrag om te draaien naar positief gedrag.

De pedagogisch medewerker zorgt ervoor dat zoveel mogelijk voorkomen wordt dat de gehele groep merkt dat er negatief gedrag was. Als een kind na een opdracht negatief gedrag omgezet heeft in positief gedrag zal de pedagogisch medewerker het kind vervolgens belonen omdat er gehoor gegeven is aan het gewenste gedrag.

Spelende kind